Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

«Πρόγραμμα LIFE+ Χρώμιο στα υπόγεια νερά της λεκάνης του Ασωπού: τεχνολογίες και μέτρα αποκατάστασης»


Αίθουσα Συνεδριάσεων Διοικητηρίου  Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας   Φίλωνος 31-35, Λιβαδειά
Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012    Ώρα: 11:00-14:30

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, διοργανώνουν στις 31 Μαΐου 2012 Συνάντηση Εργασίας με θέμα:  

«Πρόγραμμα LIFE+ Χρώμιο στα υπόγεια νερά της λεκάνης του
Ασωπού: τεχνολογίες και μέτρα αποκατάστασης»

Στόχος της συνάντησης εργασίας είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και υπηρεσιακών παραγόντων για τις δράσεις και τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος που έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της παρουσίας ολικού και εξασθενούς χρωμίου στα υπόγεια νερά της λεκάνης απορροής του Ασωπού καθώς και την ανάπτυξη τεχνολογιών επεξεργασίας και τη διαμόρφωση μέτρων προστασίας του υπόγειου υδροφορέα. Στο πλαίσιο της συνάντησης θα γίνει σύντομη παρουσίαση των δράσεων του προγράμματος από εκπροσώπους των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο, ενώ τέλος θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν δημόσια τις απόψεις τους και να υποβάλουν τις προτάσεις τους. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ώρα
Περιγραφή
Υπεύθυνος Παρουσίασης
11:00-11:05
Καλωσόρισμα - Χαιρετισμός
Γ. Μουλκίωτης,
Αντιπεριφ. Π.Ε. Βοιωτίας
11:05 – 11:15
Χαιρετισμός
Κ. Περγαντάς, Περιφ-ρχης Στ. Ελλάδας
11:15 -  11:25
Χαιρετισμός
Εκπρόσωπος Ειδικής Γραμματείας Υδάτων Υ.Π.Ε.Κ.Α.
11:25 – 11:40
Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος:
 Στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα
Δ. Μαμάης, Ε Μ Π
11:40 – 12:00
Καθορισμός των οριακών τιμών ολικού και εξασθενούς χρωμίου με βάση τις διατάξεις της οδηγίας για τα υπόγεια ύδατα – Εκτίμηση της φυσικής συγκέντρωσης χρωμίου
Ε. Γαβαλάκη ,Ε Μ Π
12:00 – 12:15
Εκτίμηση της φυσικής συγκέντρωσης χρωμίου στην λεκάνη απορροής του Ασωπού
Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης
Η. Παναγιωτάκης,Ε Μ Π
12:15 – 12:30
Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου για την διερεύνηση της μεταφοράς του χρωμίου στα υπόγεια νερά της υδατικής λεκάνης του Ασωπού
ΓΚαρατζάς ,Πολυτεχνείο Κρήτης
12:30 – 12:45
Τεχνικές επί τόπου (in situ) αποκατάστασης για την αναγωγή του εξασθενούς χρωμίου (Cr(VI)) σε τρισθενές (Cr(III)) με νανοσωματίδια σιδήρου
Ν. Παπασιώπη Ε Μ Π

Διάλειμμα – Καφές

13:00 – 13:15
Άντληση και βιολογική επεξεργασία των υπόγειων υδάτων για την απομάκρυνση του εξασθενούς χρωμίου
Κ. Νουτσόπουλος, Ε Μ Π
13:15 – 13:30
Άντληση και επεξεργασία των υπόγειων υδάτων για την απομάκρυνση του εξασθενούς χρωμίου με διύλιση μέσω φίλτρων με ρινίσματα σιδήρου
ΓΚαρατζάς,
Πολυτεχνείο Κρήτης
13:30 – 13:45
Μέθοδοι επεξεργασίας του υπόγειου υδροφορέα για την δέσμευση του εξασθενούς χρωμίου με φυτά
ΓΚαρατζάς,
Πολυτεχνείο Κρήτης
13:45 – 14:30
Ανοιχτή συζήτηση - Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου