Σάββατο, 31 Αυγούστου 2019

Μια «ανατρεπτική» πρόταση για την επιλογή του Γενικού Γραμματέα (Γ.Γ.) του Δήμου Θηβαίων

από τον πολιτικό μηχανικό Θεόδωρο Κ. Παπαϊωάννου*

Αγαπητέ Δήμαρχε,
Την 1η Σεπτ.2019 δηλαδή μετά δύο ώρες (τώρα που το δημοσιεύω είναι περίπου 10μμ.)  αναλαμβάνεις δημαρχιακά καθήκοντα ύστερα από τις εκλογές της 26ης Μαΐου και τις επαναληπτικές  της 2 ας  Ιουνίου ε.ε.
Βλέποντας ο νομοθέτης ότι το πλαίσιο των δημαρχιακών υποχρεώσεων συνεχώς διευρύνεται , θέσπισε  τη θέση του (Γ.Γ) - (άρθρο 38 Ν 3801/2009)- όπου    προβλέπονται οι αρμοδιότητες  (1) , που πέρα από αυτές  ο εκάστοτε δήμαρχος μπορεί να του μεταβιβάζει και άλλες.   Από την ανάγνωση του νόμου θεωρώ ότι ο (Γ.Γ) μπορεί να διαδραματίσει  σημαντικό  ανακουφιστικό  και υποβοηθητικό  ρόλο στο έργο του υπό δύο  αναγκαίες προϋποθέσεις όχι όμως και ικανές :
 1η την κατάλληλη επιλογή  του προσώπου για  την θέση
και 2η  την αυτοδιοικητική «κουλτούρα» των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας.
Στην Θήβα μέχρι τώρα αυτές δεν υλοποιήθηκαν για δύο λόγους που εύελπιστώ ότι θα εκλείψουν  και  είναι : 1ον η πολιτική ανασφάλεια που διακατείχε διαχρονικά όλους τους δημάρχους ,τους απέτρεψε  να  εγκαταστήσουν ένα «κέντρο» εξουσίας ένα αποκεντρωτικό «μηχανισμό»,γιατί τον  είδαν ως «απειλή» και «επιβουλή» για το μέλλον της θέσης των.
2ον Αλλά πέρα από αυτό ακόμη και στην περίπτωση που υπήρχε δήμαρχος με αποκεντρωτική αντίληψη χωρίς «ανασφάλειες» και «φοβίες»  ο εσμός των συμβούλων της πλειοψηφίας θα θεωρούσε ότι παραγκωνίζεται και περιθωριοποιείται ειδικά σε  μικρούς πληθυσμιακά δήμους όπως π.χ. των Θηβαίων, που μετά το΄90 λειτούργησε με  προμεταπολιτευτικές αντιλήψεις
Στούς μικρούς πληθυσμιακά δήμους αν σ΄αυτούς κυριαρχούν   ποικίλες  «παλιάς κοπής» αντιλήψεις κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι που διακατέχονται από  ισχυρή πελατειακή αντίληψη ,σπεύδουν καθημερινά με τη δράση των να αποδείξουν και να επιβεβαιώνουν  την εγγύτητα των στα προβλήματα του δημότη, παραβιάζοντας  το οργανόγραμμα αν υπάρχει, υπερφαλαγγίζοντας ακόμη και τον δήμαρχο
«Ελισσόμενοι»  ενίοτε  μέσα από «παρακαμπτήριες» διαδρομές,υπό το άγχος της επανεκλογής μεταξύ των διαγκωνίζονται ,συναγωνίζονται «ερίζουν»  με συνέπεια την απονεύρωση  και την περιθωριοποίηση του (Γ. Γ.)
Έτσι  αξιόλογα πρόσωπα δεν άφησαν το επάγγελμά των  για   αυτή τη θέση, γιατί θεώρησαν ότι θα παραγκωνιστούν αν δεν ευτελιστούν
Μέχρι σήμερα-τουλάχιστον στη Θήβα- η θέση αυτή θεωρείται  σαν  μια ανώφελη δημοτική οικονομική σπατάλη, αφού στην προτίμηση επικρατούν αμφιλεγόμενα κριτήρια και εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι οι επιλογές ήταν  αναξιοκρατικές.
Θα ήταν καλύτερα λοιπόν το ελάχιστο πληθυσμιακό όριο Δήμου για ίδρυση αυτής της θέσης να ανεβεί  τουλάχιστον στους 100000 κατοίκους , όπου τηρείται περισσότερο το οργανόγραμμα και η ιεραρχία
Κάθε αλλαγή (δημοτική,περιφερειακή,κυβερνητική),είναι φορέας ενός φιλόδοξου αναπτυξιακού προγράμματος,προκαλεί αισιοδοξία και δημιουργεί προσδοκίες για μια καλύτερη  πορεία.
Είναι απολύτως  λογικό και θεμιτό η ανανεωμένη «εν τινι μέτρω» δημοτική αρχή  να θέλει να κτίσει κλίμα αποδοχής και εμπιστοσύνης ,να ξεκινήσει ένας «ενάρετος κύκλος»
Ότι  ο Δήμαρχος ως νέος άνθρωπος αντιλαμβάνεται και γνωρίζει ότι :
1ον  η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική εισέρχονται ραγδαία στην παραγωγική διαδικασία στα πλαίσια της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
2ον συντελούνται  ανατροπές  που επηρεάζουν τον καταμερισμό της εργασίας ,τα γνωστικά αντικείμενα ,την παραγωγική διαδικασία,την οργάνωση και τη διοίκηση, αντίστοιχες  με τις ανακαλύψεις  του υδροτροχού και του ατμού (ατμομηχανής ) στην 1η Βιομηχανική Επανάσταση (Β.Ε) και του ηλεκτρισμού στην 2η (Β.Ε)
3ον λειτουργεί  τμήμα ΤΕΙ Τοπικής Αυτοδιοίκησης που παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις.
Ιδρύθηκε στην Καλαμάτα την γενέτειρα του φίλου μου του Σταύρου  του Μπένου μια ξεχωριστή αυτοδιοικητική προσωπικότητα της εποχής μου. Θα θεωρούσα μια ελπιδοφόρα αρχή μακρυά  από τα «τετριμμένα»,αν ο Δήμαρχος αναζητούσε τέτοια άτομα που γνωρίζω ότι υπάρχουν στη Θήβα.
Να καλούσε στο δημοτικό συμβούλιο πτυχιούχους που ίσως είναι ανεπάγγελτοι ή ετεροαπασχολούμενοι  σε συνέντευξη με παράλληλη αξιολόγηση της πτυχιακής των εργασίας, να προσλάμβαναν ένα/μια, που ίσως ύστερα από την εμπειρία που θα αποκόμιζε, συνέχιζε με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.
 Στην επικεφαλίδα χαρακτήρισα την πρότασή μου  «ανατρεπτική» ,γιατί θέλησα να προτείνω κάτι έξω από τα καθιερωμένα και μέσα σε «    » για να μετριάσω την ένταση της λέξης.   Ίσως μια από τις συνώνυμες «ρηξικέλευθη» ,«ριζοσπαστική», «αιρετική» να ήταν καταλληλότερη ,αλλά αυτό επαφίεται στους αναγνώστες.
 Με την ελπίδα και την προσδοκία ότι  για το καλό της πόλης δεν θα  κινηθείς στην  «πεπατημένη» ,αλλά με σχέδιο και πρόγραμμα, τόλμη και όραμα,   εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνεις.* τ. Κοινοτάρχης Βαγίων-τ. Γεν. Γραμ. ΚΕΔΚΕ - τηλ /fax 2262022177-   κιν 6997189448   Επαμεινώνδου71  Θήβα -theopapaio@gmail.com  http://kadmos35.blogspot.gr https://www.facebook.com/theodore.papaioannou            


(1) Εκ του νόμου(άρθρο 38 Ν 3801/2009) αρμοδιότητες Γ.Γ:
1.Υπογράφει  τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.
2. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους
3.Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου
4.Μεριμνά  για την επεξεργασία από τις αρμόδιες  υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση  ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την ημερησία διάταξη ή  έχουν ήδη συζητηθεί  σε αυτά , καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο  από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή την Οικονομική επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
5.Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από τις υπηρεσίες του Δήμου.
6.Μεριμνά  για την έγκαιρη  ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
7.Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.
8.Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.
Εκτός  των ανωτέρω που ορίζει ο νόμος μπορεί ο δήμαρχος να του αναθέτει και άλλες(ενδεικτικά αναφέρω) :
α) Την διεκδίκηση, συντονισμό και εποπτεία της υλοποίησης όλων των συγχρηματοδοτούμενων και επιδοτούμενων από Ευρωπαϊκούς Πόρους Προγραμμάτων.
β) Τον  συντονισμό ,παρακολούθηση και οργάνωση των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης όλου του προσωπικού και  έγκριση των αδειών για την συμμετοχή τους σε αυτά.
γ) Να κατευθύνει τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και των αντίστοιχων προγραμμάτων δράσης  μεταξύ των Διευθύνσεων, συνεργαζόμενο  με  τους αντίστοιχους προϊστάμενους των υπηρεσιών, έτσι ώστε να εναρμονίζονται προς τους περιοδικούς στόχους του Δήμου.
δ) Να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους  το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου