Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ στο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ του ΣΥΡΙΖΑ

      
  από τον πολιτικό μηχανικό Θεόδωρο Κ Παπαϊωάννου*    (25.7.2017)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις 22.7.2017  ειδοποιήθηκα το διήμερο 26 & 27 .7.2017, θα συγκληθεί στην Λαμία, το 2ο   Αναπτυξιακό Συνέδριο στη χώρα με τη συνεργασία της Κυβέρνησης και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας(ΠΣΕ)
Η διαδικασία αυτή συνιστά τομή στην πολιτική πραγματικότητα της χώρας μας, όχι μόνο γιατί τα 13 αναπτυξιακά συνέδρια, διασυνδεδεμένα μεταξύ τους θα αποτελέσουν το εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, αλλά γιατί αλλάζουν το συγκεντρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης, στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης και της συμμετοχικής δημοκρατίας.
Η πρωτόγνωρη αυτή διαδικασία διαβούλευσης με την παρουσία πολλών υπουργών θα κατατμηθεί σε 5 θεματικές συζητήσεις στη βάση της κοινωνίας,
Η προτροπή να καταθέσουν προτάσεις και απλοί πολίτες εκτός των θεσμικών φορέων παρά τον λίαν περιορισμένο χρόνο με ενθαρρύνει έστω και βεβιασμένα να καταθέσω τις δικές μου.  Εισερχόμενος  σταδιακά στο 
«αντικείμενο» διαπίστωσα ότι  από την μακρινή εποχή που συμμετείχα από τη Στερεά Ελλάδα στη σύνταξη στο « 5ετές Πρόγραμμα Οικονομικής& Κοινωνικής  Ανάπτυξης (1983-87)» πολλά τότε ζητούμενα  και προβλήματα  εξακολουθούν να παραμένουν, με μόνο νέο τον -εν υπνώσει τότε - Ασωπό
ΓΕΝΙΚΑ
Από πλευράς Χωροταξίας ο νομός Βοιωτίας απαιτεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και τούτο διότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του από άποψη θέσης τους από τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο (αποκλειστική σύνδεση περιοχής Λεκανοπεδίου Αττικής  με υπόλοιπη χερσαία Ελλάδα, πλην Πελοποννήσου άμεση γειτνίαση με την πρωτεύουσα και τους θαλάσσιους κόλπους Ευβοϊκού και Κορινθιακού).
 Aπo  άποψη φυσικών πόρων (γόνιμη γεωργική γη Κωπαΐδας και Θηβαϊκού πεδίου, ορυκτός πλούτος βωξιτών Παρνασσού, Πτώου και Ελικώνα).
Aπό άποψη πολιτιστικής και τουριστικής αξιοποίησης  (Παρνασσός σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι -Θήβα, Ορχομενός Χαιρώνεια, Ακραίφνιο, Τανάγρα, Λιβαδειά - κ.ά.   Μοναστηριακά συγκροτήματα, παράλια Ευβοϊκού και Κορινθιακού), τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά συνέβαλαν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων σ΄ όλους τους τομείς της παραγωγής (πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς) στην περιοχή.   Οι δραστηριότητες όμως αυτές που εκδηλώθηκαν χωρίς κανένα προγραμματισμό και σχεδιασμό δημιούργησαν και στην περιοχή μας όλα εκείνα τα προβλήματα της «αρνητικής ανάπτυξης» και που εκρηκτικά παρουσιάζονται σήμερα στο Λεκανοπεδίου Αττικής.  Θα μπορούσαμε συνοπτικά να πούμε ότι η ανάπτυξη της περιοχής  συνοδεύεται από ένα υψηλό κοινωνικό κόστος .     Έτσι έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα: Ανισόρροπης πληθυσμιακής ανάπτυξης (αύξησης αστικών κέντρων - μείωση αγροτικών )  και πολιτιστική εξάρτηση από το Κέντρο «αθηνοποίηση» των αστικών οικισμών (Θήβα –Λιβαδειά), μόλυνση του περιβάλλοντος (Αντίκυρα ,Λάρκο, Οινόφυτα, Θήβα)
Επιβάλλεται άμεσα ένα χωροταξικό πρόγραμμα και σχέδιο του Νομού,  στηριγμένο όμως στις κατευθύνσεις ενός Εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού.
1.Οδοποιία
1α. Συνέχιση της κατασκευής του  δρόμου που ανήκει στο ΠΕΟ δυτικά του Μαυροματίου προς Αλίαρτο και Λιβαδειά. Μέχρι του σημείου από το οποίο προβλέπεται ότι θα αρχίσει η παράκαμψη Αλιάρτου προς ανατολάς και η συνέχιση  της κατασκευής μετά το δυτικό σημείο της προβλεπόμενης παράκαμψης  μέχρι την Αγ. Παρασκευή λίγο πριν την διασταύρωση  προς Αγ.Γεώργιο,Αγ.Τριάδα ,Αγ.Αννα,Αρβανίτσα(Ελικώνας)
1β. Διαπλάτυνση της οδού από Θήβα -Χαλκίδας μέχρι τον ανισόπεδο  κόμβο προς «Ριτσώνα»
1γ.«Ανατολική Παράκαμψη Θήβας». Επ΄αυτού ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών κ. Σπίρτζης σε σχετική ερώτηση  απάντησε με το  (αρ. πρωτ.ΔΟΥ/5339/21-9-2016) ότι:
Με την με αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/0/136/16-01-1997 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ.ΔΕ. ανατέθηκε η μελέτη με τίτλο «Οριστική Μελέτη Παράκαμψης Θηβών» στα συμπράττοντα Γραφεία Μελετών: Ολ. Βαγγελάτου, I. Αλαβάνος - Χ. Αθανασόπουλος Ε.Ε., I. Μαρούκης και Κ. Αντωνιάδης και την 25 Ιουνίου 1997 υπεγράφη η σχετική σύμβαση για ποσό 146.735 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την μελέτη έχει ορισθεί η Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι παρακάτω μελέτες:
1.Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας  2.Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη
3.Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης
4.Τοπογραφική Αποτύπωση Ζώνης Οδοποιίας και θέσεων Τεχνικών
5.Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 6.Γεωλογική Μελέτη 7.Προμελέτη Οδού
8.Προκαταρκτική επεξεργασία Τεχνικών Έργων οδού
9.Αναγνωριστική μελέτη Κόμβων και παράλληλων οδών 10.Οριστική μελέτη οδού
11.Προμελέτη Τεχνικών έργων (αφορά 4 τεχνικά) 12. Οριστική μελέτη Κόμβων
13.Οριστική μελέτη Τεχνικών έργων (αφορά 3 τεχνικά) 14.Κτηματολόγιο (υπό έγκριση)
Ακόμα έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι απαραίτητες Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες μέσω άλλης σύμβασης σε άλλο μελετητικό γραφείο.
Από τη Δ/νουσα Υπηρεσία συντάχθηκε ο 3ος Συγκριτικός Πίνακας, ο οποίος εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/230 π.ε./7-12-2015 Απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ και ανέρχεται στο ποσό των 537.425,03 € με ΦΠΑ, παρουσιάζοντας υπέρβαση 30.458,63 € έναντι του 2ου Σ. Π. Από τον υπόψη Σ Π. έχουν απαλειφθεί οι ποσότητες και δαπάνες που αναφέρονται στην Οριστική Μελέτη Τεχνικού στη Χ.Θ 0+878,88 της μελέτης. Για το συγκεκριμένο Τεχνικό προτείνεται η προώθηση Προκήρυξης νέας ανάθεσης (που θα αφορά μόνο την εκπόνηση της Οριστικής μελέτης του προαναφερομένου Τεχνικού) με εκτιμώμενο χρόνο για τη διαδικασία ανάθεσης, συμβασιοποίησης και έγκρισης της μελέτης, τους 12 έως 18 μήνες.  Για την ολοκλήρωση της μελέτης απαιτείται η έγκριση του Κτηματολογίου και η οριστική παραλαβή του συνόλου της μελέτης.  Σημειώνεται ότι η Δ/νουσα Υπηρεσία με το με αρ. πρωτ. οικ.83794/2461/1-6-2016 έγγραφό της, μεταξύ άλλων μας πληροφόρησε ότι αναμένεται να γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα έγκριση και παραλαβή του Κτηματολογίου που είναι και το τελευταίο στάδιο της μελέτης και ζήτησε την απαιτούμενη χρηματοδότηση της.   Με την εκπόνηση της Οριστικής μελέτης του προαναφερόμενου τεχνικού και την έγκριση του Κτηματολογίου επέρχεται πλήρης ωριμότητα μελετών και το έργο μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα δημοπράτησης. Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στα 15 εκατ. ευρώ
1δ. Ανισόπεδος κόμβος στην είσοδο προς Λιβαδειά
2. Ύδρευση-Βιολογικοί Καθαρισμοί-Επεξεργασία στερεών αποβλήτων Φο.Δ.Σ.Α
2α Ύδρευση  δημοτικής ενότητας(Δ.Ε) Βαγίων από τον Μόρνο καθώς και της Αλυκής
2β Βιολογικοί καθαρισμοί σε όλες τις (Δ.Ε) του Νομού
2γ Αδειοδότηση βιολογικών καθαρισμών Θηβών και Βαγίων
2δ Κοινωνικός κατά  τη διαδικασία κατασκευής του έργου (όπως προβλέπεται δυνητικά από το νόμο)
3. Χωροταξία-Πολεοδομία  : Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους.
3α Ο τρόπος δόμησης μέχρι σήμερα στα χωριά που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου με βάση τα όρια των οικισμών προ του 1923 και το διάταγμα δόμησης οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων [ΠΔ/24-4-85 (ΦΕΚ-181/Δ/3-5-85) & ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/4.11.2011 ], συνθέτουν ένα δομημένο περιβάλλον που έχει όλα τα ελαττώματα του τυχαίου που εκφράζει την επιθυμία του καθένα να «βολευτεί» όπως -όπως και που καταστρέφει τελικά τη δροσιά και τη χάρη του χωριού ή κάποιου παραδοσιακού οικισμού της περιοχής.  Προτείνεται συνεπώς η σύνταξη πολεοδομικών μελετών για όλους τους οικισμούς με ιδιαίτερους όρους δόμησης (επαναφορά τους συστήματος των πτερύγων, κατάργηση του συνεχούς στα χωριά).
3β Για τις υποβαθμισμένες οικιστικά περιοχές (προσφυγικοί οικισμοί) και τα υπερκορεσμένα παραδοσιακά κέντρα των πόλεων να αρχίσουν οι διαδικασίες οικιστικής ανάπλασης των
Η μετεγκατάσταση Ρομά (Γύφτων για μένα) καθυστερεί υπέρμετρα και ανεπίτρεπτα και τα προβλήματα αποκτούν εκρηκτική διόγκωση . Θέσεις  μπορούν να βρεθούν  σε συνεργασία με τη  Δ/νση  Δασών.  Να ερευνηθούν  περιοχές εκατέρωθεν της ΝΕΟ/ΠΑΘΕ( όχι σε επαφή) στο ύψος της Υλίκης , αν συγκατατεθεί η ΕΥΔΑΠ
4. Διοικητική Ανασυγκρότηση
4α. Η (Δ.Ε) Ερυθρών από τη Δ.Αττική να ενταχθεί στο Δήμο Θηβαίων
4β. Το Συκάμινο  της Α.Αττικής να ενταχθεί στο Δήμο Τανάγρας.
4γ. Οι τ.δήμοι : Θεσπιών (Βάγια Λεοντάρι, Θεσπιές ,Μαυρομάτι,Ασκρη Νεοχώρι) και Θίσβης (Ελλοπία,Ξηρονομή ,Δομβραίνα,Θίσβη,Πρόδρομος) που αποτέλεσαν γεωγραφική ενότητα μαζί με τα Λεύκτρα να αποτελέσουν  ιδιαίτερο δήμο
4δ. Καταθέτω σαν άλλη πρόταση οι  δύο «παραλιακοί» Θίσβης και Πλαταιών μαζί με τα Βάγια να αποτελέσουν ένα δήμο σε σχήμα «Τ»
5. Γεωργία
H   ΠΕ   Βοιωτίας και   η ΠΣΕ γενικότερα, στηρίζουν   σε μεγάλο   βαθμό την ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα και θα ήταν άκρως επιθυμητό αν από αυτόν υπήρχε μεγαλύτερη εξάρτηση (καθετοποίηση) του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα .
Τα προβλήματα όμως που τον απασχολούν παραμένουν, ενώ συνεχώς ανακύπτουν νέα τα οποία πλέον αντιμετωπίζονται δυσκολότερα λόγω και της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας που επέφερε η οικονομική κρίση.
 Όπως για παράδειγμα τα αντιπλημμυρικά στην Κωπαΐδα, στο Βαρικό των Βαγίων κ.α
Όμως αν θέλουμε ο πρωτογενής τομέας να παραμείνει η ατμομηχανή ανάπτυξης , θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Παρακάτω παραθέτω  τα κυριότερα από αυτά, και προτείνω  δράσεις και παρεμβάσεις γενικότερες (θεσμικού και μη χαρακτήρα) καθώς και συγκεκριμένα έργα .
Τα περισσότερα θέματα που αναφέρω  παρακάτω αφορούν όλη την Περιφέρεια, αλλά όταν παρακάτω γίνεται αναφορά για συγκεκριμένες παρεμβάσεις, αυτές αφορούν κυρίως την Π.Ε. Βοιωτίας 
Οι παρεμβάσεις , οι δράσεις και τα έργα της Περιφέρειας θα πρέπει σε γενικές γραμμές να κατευθύνονται στους παρακάτω τομείς:
1) Γεωργίας, Κτηνοτροφίας , Μελισσοκομίας και Δασών.   2) ορυκτού πλούτου. 3) αλιείας   4) διαχείρισης περιβάλλοντος (φυσικού, δασικού, αγροτικού, θαλάσσιου αλλά και αστικού).  Στον τομέα αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως προς την αξιοπιστία και την πληρότητα τους. Η πληρότητα αυτή θα εξασφαλίσει άμεσα η έμμεσα την επιτυχία όλων των παρεμβάσεων που αυτές πραγματεύονται.
 5) έργων υποδομής (Εγγείων Βελτιώσεων, Δασοτεχνικών έργων, ευρύτερων έργων υποδομής).  6) Σε λειτουργικά προβλήματα Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπηρεσιών της Περιφέρειας ή του ΥΠΑΑΤ (ελλείψεις προσωπικού, πόρων κ.λ.π. όπως λ.χ. κτηνιατρικά εργαστήρια και  κτηνιατρεία).   Οι ελλείψεις αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στον πρωτογενή τομέα και στην αποτελεσματικότητα του έργου της Περιφέρειας.
7) εκπαίδευσης για γεωργικά, περιβαλλοντικά και άλλα συναφή πεδία.  Αυτή η δράση είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών και των έργων του αναδασμού που προτείνω  παρακάτω.
8) ασφάλειας τροφίμων και της αγροτικής παραγωγής αλλά και στα θέματα των μεταλλαγμένων τροφίμων.
9) άσκησης ευρύτερης αγροτικής πολιτικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
10) ορθολογικής διαχείρισης υδάτινων και εδαφικών πόρων.
11)  διερεύνησης και μελέτης αγορών, πρόβλεψης τιμών, προώθησης προϊόντων κ.λπ..
12) χάραξης  και εφαρμογής  αγροτικής πολιτικής στα πλαίσια της ΚΑΠ και του ΠΟΕ
13) υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, αλλά και προετοιμασίας εφαρμογής της νέας ΚΑΠ 2015 – 2020 και του νέου ΕΣΠΑ.
14) ανάδειξης ιδιαιτεροτήτων και αξιοποίησης των χαρακτηριστικών και των πλεονεκτημάτων συγκεκριμένων περιοχών της Π.Ε. Βοιωτίας
15) θεσμών των Οργανώσεων Παραγωγών και των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων που εισήγαγε η Ε.Ε.
16) εισαγωγής παράνομων γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων.
Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διόρθωση οργανογραμμάτων της Περιφέρειας. Παρέμβαση του Υπουργείου ώστε να μην παραγκωνίζονται σημαντικά Γεωτεχνικά αντικείμενα, όπως αυτά των Εγγείων Βελτιώσεων (ανασύσταση της υπηρεσίας ΥΕΒ Θηβών ) για να υλοποιούνται και να παρακολουθούνται καλύτερα τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
Στην Π.Ε.Βοιωτίας θεωρώ ότι  οι Κτηνίατροι που υπηρετούν αδυνατούν θα κάνουν ελέγχους, επιθεωρήσεις και ότι άλλο προβλέπεται από τα προγράμματα.
 Να δημιουργηθούν συμβουλευτικά όργανα ή γραφεία από το Υπουργείο με τη μορφή ενός αγροτικού ΚΕΠ, όπου θα δίνουν πρακτικές συμβουλές και οδηγίες προς τους αγρότες- επιχειρηματίες για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στον αγροτικό τομέα και για τα προγράμματα που τρέχουν. Θα κινούν διαδικασίες όπως στα κανονικά ΚΕΠ (αιτήσεις, πιστοποιητικά, μητρώο αγροτών, ΟΠΕΚΕΠΕ, κ.α. για αγροτική χρήση).
Επίσης θα ενημερώνουν τους αγρότες για νέες καλλιέργειες, θα διοργανώνουν ενημερωτικές ημερίδες και θα δίνουν συμβουλές για τη μείωση του κόστους παραγωγής κ.α. θέματα που τους αφορούν.
Υπάρχει σήμερα υποστελέχωση των υπηρεσιών από γεωτεχνικούς, που καλούνται να εφαρμόσουν τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, να ενημερώσουν τους αγρότες για κάθε θέμα που τους αφορά και να συνδράμουν στη λύση των προβλημάτων που ανακύπτουν.  Πρέπει παρά την οικονομική κρίση να γίνουν προσλήψεις, διότι αυτές θα έχουν οικονομικό όφελος για τους αγρότες και τη χώρα μας.
Παράλληλα να γίνει επαναπροσδιορισμός ρόλου του γεωτεχνικού, στις δημόσιες υπηρεσίες στον άξονα : «ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα για τον καταναλωτή» και όχι αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση του γεωργικού εισοδήματος.
Το Υπουργείο θα πρέπει: Να αυξήσει τα διαθέσιμα κονδύλια σε προγράμματα με μεγάλη απήχηση στους αγρότες μας. Συγκεκριμένα υπάρχει ανάγκη τέτοιας παρέμβασης στο πρόγραμμα των Νέων Γεωργών και Σχεδίων Βελτίωσης
Να αντιμετωπίσει τις παράνομες και παράτυπες εισαγωγές φυτοφαρμάκων, κτηνιατρικών φαρμάκων και λιπασμάτων, ακόμα και απαγορευμένων από όμορες χώρες
Να υπάρξει προστασία της παραγωγής των κτηνοτρόφων από τις παράνομες ελληνοποιήσεις αμνοεριφίων και βοοειδών.
Να εφαρμόσει την συνταγογράφηση που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας της αγροτικής παραγωγής .
Να αξιοποιήσει  την εφαρμοσμένη έρευνα  ως εργαλείου κατάκτησης νέας γνώσης, που με την εφαρμογή της από το προσωπικό του Υπουργείου θα συμβάλει τα μέγιστα στην πρόοδο του πρωτογενούς τομέα (συνεργασία με ΕΛΓΟ Δήμητρα και ΙΝΑΛΕ, ΓΠΑ κ.α.).
Χρειάζεται ενίσχυση από το Υπουργείο, θεσμική και οικονομική των Τ.Ο.Ε.Β. για να μπορέσουν να συντηρήσουν και να λειτουργήσουν τα αρδευτικά δίκτυα που διαχειρίζονται, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους με τον Καλλικράτη και υπόκεινται σε φθορές και καθημερινές κλοπές. Πόροι μπορούν για αυτό το σκοπό μέσω του νέου ΕΣΠΑ.
Εφαρμογή από το υπουργείο στον ΕΛΓΑ έγκαιρων και δίκαιων αποζημιώσεων . Αυτοσκοπός δεν θα πρέπει να είναι η εξοικονόμηση πόρων για τον Οργανισμό.
Θα πρέπει εκτός της ασφάλισης της παραγωγής να εισαχθεί και ένας κλάδος ασφάλισης του φυτικού κεφαλαίου και των υποδομών από κάθε είδους ζημιές. Διότι το υπάρχον πλαίσιο που λειτουργούν τα ΠΣΕΑ δεν είναι δίκαιο και στην ουσία δεν παρέχονται  αποζημιώσεις, απλά κάποιες μικρές ενισχύσεις  και υπό αυστηρές προϋποθέσεις.
Λήψη μέτρων με την μορφή αποζημιώσεων για την απώλεια εισοδήματος των αλιέων εξαιτίας: α) των ζημιών που υφίστανται από το εποχιακό φυτοπλαγκτόν που εμφανίζεται περιοδικά και  β) της σαρωτικής επέλασης των «μηχανότρατων» στον Κορινθιακό
Μείωση της ψαλίδας των τιμών μεταξύ Αγρότη – Παραγωγού και Καταναλωτή. Πέραν των έργων που σας αναφέρω παρακάτω θα μπορούσε το Υπουργείο να προωθήσει τη δημιουργία λαϊκών αγορών αγροτών (Farmers Market) στα αστικά κέντρα, στα πρότυπα υπαρχουσών ανάλογων αγορών,όπου  μόνο οι αγρότες να πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές χωρίς την ύπαρξη μεσαζόντων και θα υλοποιούνται σε χώρους που θα πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.
Χωροταξικός σχεδιασμός για χρήσεις γης συνολικά σε επίπεδο Περιφέρειας, ώστε να μην υπάρχει σύγχυση με τον ορισμό της χρήσης γης και να διαφυλαχθούν οι υψηλής παραγωγικότητας αγροτικές εκτάσεις από την υποβάθμιση τους και τη χρησιμοποίηση τους σε μη γεωργικές χρήσεις.
Πιο συγκεκριμένα με την βοήθεια του εδαφολογικού χάρτη της Περιφέρειας και σύγχρονων συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) , μπορεί να γίνει ένα ψηφιοποιημένος χωροταξικός σχεδιασμός χρήσεων γης που θα προστατεύει τις παραγωγικές και υψηλής γεωργικής αξίας εκτάσεις, ενώ ταυτόχρονα θα έχει καταγεγραμμένες όλες τις υπάρχουσες δραστηριότητες ώστε να διευκολύνεται έτσι και η αδειοδότηση νέων.
Προγράμματα  ενίσχυσης συμβολαιακής γεωργίας – κτηνοτροφίας, προγράμματα έκδοσης φυλλαδίων και προβολής μέσω του διαδικτύου τοπικών παραδοσιακών συνταγών που θα προβάλουν εμμέσως και τα προϊόντα μας, προγράμματα ανάπτυξης ηλεκτρονικού εμπορίου αγροτικής παραγωγής (ιστοσελίδες πώλησης).
Μείωση μεγάλου ανοίγματος της ψαλίδας τιμών μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Αυτή η ψαλίδα τιμών μειώνει δραστικά το γεωργικό εισόδημα αλλά και των καταναλωτών, αποφέροντας παράλληλα μεγάλα κέρδη για τους μεσάζοντες.
Το Υπουργείο πέραν των απευθείας συμφωνιών που θα πρέπει να επιδιώξει και να επιτύχει μεταξύ παραγωγικών φορέων και τελικών μεταπωλητών, μπορεί να αξιοποιήσει και τον θεσμό των δημοπρατηρίων γεωργικών προϊόντων μέσω των προγραμμάτων της νέας ΚΑΠ (έμμεσες ενισχύσεις).
 Επιπλέον χρειάζεται οργάνωση και εκπαίδευση των παραγωγών με στόχο τη δημιουργία σχημάτων συνεργασίας (ομάδες, συνεταιρισμοί, νομικά πρόσωπα) έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε δημιουργία μικρών επιχειρήσεων.
Άλλος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος θα μπορούσε να είναι η παροχή διεξόδων προς τους παραγωγούς ώστε να πωλούν απευθείας τα προϊόντα τους στον καταναλωτή με τις Farmers market.
Την προβληματική οικονομική κατάσταση των κτηνοτρόφων επιτείνει και το γεγονός ότι μένει απλήρωτη η Ενιαία Ενίσχυση κυρίως σε κτηνοτρόφους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω μη επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων τους. Το πρόβλημα θα επιλυθεί μόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης που θα σέβεται και τα δάση και τις δασικές εκτάσεις.
Να προχωρήσει η διαδικασία σύνταξης και επικύρωσης των δασικών χαρτών. Η σύνταξη τους θα επιλύσει προβλήματα και των κτηνοτρόφων μας αλλά και το προγραμματισμό κάθε δραστηριότητας. Για να προχωρήσει όμως θα πρέπει να επανέλθει η διαδικασία στα δασαρχεία, όπου αυτό είναι δυνατόν. Δείτε συνημμένα σχετικό αναλυτικό υπόμνημα για το θέμα.
Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους γεωτεχνικούς των υπηρεσιών (Υπουργείου και Περιφέρειας), σε συνεργασία με το ΕΚΔΔ και με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές όπου υπάρχουν έντονα πλημμυρικά προβλήματα στην Κωπαΐδα και στο Βαρικό των Βαγίων. Αποτελεσματική και μόνιμη καταπολέμηση των κουνουπιών.
 Ολοκλήρωση έργων αναδασμού, με τα συνοδευτικά τους εγγειοβελτιωτικά έργα (δρόμοι, αρδευτικά δίκτυα κλπ), που θα ολοκληρωθεί με την έκδοση των νέων τίτλων ιδιοκτησίας.
Παράλληλα θα πρέπει να ενταχθούν μελέτες και έργα στο ΕΣΠΑ αναδασμών που θα αντιμετωπίσουν τον πολυτεμαχισμό του αγροτικού κλήρου , θα επιτύχουν οικονομίες κλίμακας για μείωση του κόστους παραγωγής δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα για αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.
 Να αυξηθούν μέσω του νέου ΕΣΠΑ τα έργα αγροτικού εξηλεκτρισμού.
Το Υπουργείο μπορεί να συμβάλει στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων με θεσμικές παρεμβάσεις και με την ένταξη τους στην Νέα ΚΑΠ (έμμεσες ενισχύσεις).
Επισκευή, βελτίωση και κατασκευή νέου αγροτικού δικτύου δρόμων πεδινών , ορεινών για κτηνοτρόφους, δασεργάτες, λατομεία, πυροπροστασία και για τουριστικούς σκοπούς.
Για την επισκευή βελτίωση και κατασκευή νέων δασικών δρόμων, θα πρέπει οι κατά τόπους δήμοι και Π.Ε. να υπογράψουν προγραμματικές συμβάσεις με τα Δασαρχεία και να εντάξουν με τη βοήθεια της περιφέρειας στο νέο ΕΣΠΑ δασικά έργα και ειδικότερα έργα δασικής οδοποιίας.  Έτσι  θα μπορέσουν να ενταχθούν και οι διαχειριστικές μελέτες δασών και βοσκοτόπων των περιοχών .
Σύνταξη μελετών βοσκοϊκανότητας ορεινών περιοχών, ώστε να μπορέσει να προγραμματιστεί με ορθολογικότερο τρόπο η κτηνοτροφία και να αδειοδοτηθούν ευκολότερα οι υπάρχουσες κτηνοτροφικές μονάδες σύμφωνα και με την νέα ΚΑΠ και τις απαιτήσεις του ΟΣΔΕ.  Ταυτόχρονα σύμφωνα με τις ανωτέρω μελέτες θα πρέπει να γίνουν έργα βελτίωσης βοσκοτόπων , απαραίτητα λόγω υπερβόσκησης και διάβρωσης τους.
(Θα περιλαμβάνουν σπορές με γηγενή βοσκήσιμα είδη, καθαρισμό βοσκοτόπων, αντιδιαβρωτικά έργα, διαχωρισμούς και διαχειριστικά έργα, ποτίστρες ,γέφυρες, κατασκευή στεγάστρων για τα ζώα και κατασκευές δρόμων).
Η εκτατική μας κτηνοτροφία πρέπει να ενισχυθεί με τέτοια μέτρα λόγω αύξησης του κόστους ζωοτροφών τα τελευταία χρόνια.
Μελέτες δείχνουν ότι το διατροφικό κόστος αποτελεί το 60-80% του κόστους λειτουργίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας, που  με τις ανωτέρω παρεμβάσεις μπορεί να μειωθεί 30-50%, χωρίς να συνυπολογίζουμε και τα άλλα οφέλη που θα υπάρξουν (ευζωία των ζώων, ποιοτικότερα προϊόντα, μειωμένο εργατικό κόστος κ.α.).
Απαιτούνται ολοκληρωμένες μελέτες για την φυτική και ζωική παραγωγή από το υπουργείο όλων των Π.Ε. της ΠΣΕ  έτσι ώστε να μπορέσει να τεθεί και μία συστηματική στοχοθεσία από την Περιφέρεια και το Υπουργείο στο τομέα της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών.
Οι κυριότερες αιτίες που επηρεάζουν τις εξελίξεις είναι δύο: οι απαιτήσεις των αγορών (δηλ. των καταναλωτών) και οι εξελίξεις στην ΕΕ και στον ΠΟΕ.
Κατασκευή ταμιευτήρων νερού με πολλαπλή χρησιμότητα (άρδευσης, ύδρευσης, κτηνοτροφικής χρήσης, αναψυχής, αντιπυρικής προστασίας, τεχνητού εμπλουτισμού υδροφόρου ορίζοντα και φιλοπεριβαλλοντική).
Εκπόνηση εδαφολογικού χάρτη   της ΠΕ Βοιωτίας αλλά και ολόκληρης της ΠΣΕ σε  διαδικτυακή μορφή.  Θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη άυλη, ολοκληρωμένη και φιλοπεριβαλλοντική παρέμβαση στο γεωργικό τομέα,  προσφέροντας δωρεάν συμβουλές λίπανσης στους αγρότες. 
 Θα συμβάλει δραστικά στην ορθολογική χρήση και τη μείωση της χρήσης των λιπασμάτων και του αρδευτικού νερού, επιφέροντας σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.  εντάσσοντας το στα προγράμματα του ΠΑΑ 2015-2020.
Δημιουργία δικτύου σημείων συγκέντρωσης και αποκομιδής κενών υλικών συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων, για να ακολουθήσει  συγκέντρωση και κατάλληλη διαχείριση αυτών για να  πετύχουμε βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος.
Μέτρα ολοκληρωμένης καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών. Θα μειώσουν το κόστος παραγωγής των αγροτών μας και τις ενδεχόμενες ζημιές. Το Υπουργείο με τους εποπτευόμενους φορείς του (π.χ Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό) και με την πρόσληψη εξειδικευμένου Γεωτεχνικού προσωπικού μπορεί να συμβάλει ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση.
 Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Αυτή θα επιτευχθεί καλύτερα με τη δημιουργία πειραματικών – επιδεικτικών αγρών με νέες καλλιέργειες και εκτροφές μέσω προγραμμάτων, ώστε να τις δοκιμάσουν και να τις γνωρίσουν καλύτερα για να προχωρήσουμε με ασφαλέστερο τρόπο στην ποθούμενη αναδιάρθρωση.
Θα γίνει με την υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων από το Υπουργείο.   Η εφαρμογή της προηγούμενης ΚΑΠ και η αποσύνδεση της ενίσχυσης από την παραγωγή παρέλυσε και αποδιοργάνωσε τον παραγωγικό ιστό της αγροτικής μας οικονομίας 
Για αυτό το λόγο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τις υπηρεσίες του Υπουργείου στην αποτελεσματική αναδιάρθρωση των καλλιεργειών μέσα από την νέα ΚΑΠ, στην κατεύθυνση ενίσχυσης και των γεωργικών βιομηχανιών της περιοχής (π.χ. βιομηχανική τομάτα κ.α.).
Θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις αύξησης της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων της περιφέρειας μας.  Με δράσεις προώθησης (εκθέσεις, ιστοσελίδες, γιορτές κ.α.), διαφήμισης. Με πιστοποιήσεις προϊόντων (προϊόντα βιολογικά, ολοκληρωμένης διαχείρισης κ.λ.π.). Με σήμανση τους, μεταποίηση και τυποποίηση τους, με καθιέρωση τους ως ΠΟΠ.
 Θα πρέπει να αποδώσουμε εύσημα στον υπουργό  κ.Αποστόλου για επιτυχή έκβαση  της διαπραγμάτευσης για την φέτα
Η τυποποίηση και η μεταποίηση μπορεί να γίνει τόσο σε τοπική και οικιακή κλίμακα όσο και σε συνεταιριστική ή επιχειρηματική κλίμακα (τυροκομεία, βιοτεχνίες, αλευρόμυλοι κ.α.). Μόνο έτσι τα προϊόντα αυτά θα αποκτήσουν ταυτότητα και όνομα και θα προωθηθούν καλύτερα στις αγορές. Τέτοια προϊόντα μπορεί να είναι το ελαιόλαδο, περιοχής Θίσβης για την ΠΕ Βοιωτίας εκτός των άλλων πολύ μεγαλύτερων εκτάσεων της Άμφισσας και της Φθιώτιδας.
Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα με τον ορισμό και την προώθηση του καλαθιού των προϊόντων εκάστης Π.Ε και της ΠΣΕ συνολικά
Πιο συγκεκριμένα σήμανση, τυποποίηση και σκευασία φημισμένων γεωργικών προϊόντων της περιοχής μας τα οποία ως τώρα διακινούνται χύμα  και θα αποκτήσουν ταυτότητα , όνομα και θα προωθηθούν καλύτερα στις αγορές. Θα πρέπει να υποστηριχτούν δυναμικά τέτοιες δράσεις και μέσα από προγράμματα του Υπουργείου και με αλλαγή των όποιων νομοθετικών στρεβλώσεων.
Σε σχέση με το παραπάνω μέσω του νέου ΕΣΠΑ και του ΠΑΑ 2015-2020 θα πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων (φυτικής και ζωικής παραγωγής). Επενδύσεις απαραίτητες που θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στα αγροτικά προϊόντα και η οποία θα παραμείνει στον τόπο μας και όχι να φεύγει στα αστικά κέντρα όπου υπάρχουν ανάλογες μεγάλες μονάδες.
Τέτοιες μπορεί να είναι πρότυπα τυροκομεία (π.χ. από ομάδες κτηνοτρόφων), συσκευαστήρια (από ομάδες παραγωγών), σφαγεία, αλευρόμυλοι, βιοτεχνίες γάλακτος κ.α., όλα πάντα σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και της ζωικής παραγωγής, ώστε να εξασφαλιστεί συμβολαιακά η πρώτη ύλη για αυτές τις μονάδες.
Να δοθεί έμφαση στο «κεφάλαιο» έμψυχο υλικό που είναι οι γεωργοί της ΠΕ μας, με την εκπαίδευση, ενημέρωση αλλά και κάλυψη των αναγκών αυτού του ανθρώπινου δυναμικού. Αναγκών που ενώ δεν σχετίζονται άμεσα με την γεωργία, όμως είναι απαραίτητες για την διαμονή του πληθυσμού αυτού στους αγροτικούς οικισμούς (πολιτικές υποδοχής στην ύπαιθρο, σε τομείς εκπαίδευσης, υγείας, κ.λπ.).
 Το Υπουργείο με τις υπηρεσίες του (ΕΛΓΟ Δήμητρα) και με Νομοθετικές παρεμβάσεις μπορεί να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.Το ίδιο και για τους κτηνοτρόφους. Ιδιαιτέρως σήμερα που πολλές από τις ζωονόσους απειλούν άμεσα και την ανθρώπινη υγεία και το ζωικό τους κεφαλαίου. Ταυτόχρονα το Υπουργείο να μεριμνήσει για την παροχή δίκαιων αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους που χάνουν το ζωικό τους κεφάλαιο από τις ζωονόσους και βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.
Αγροτικός εξηλεκτρισμός για την βελτίωση της βιωσιμότητας των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Ιδιαίτερα για τους κτηνοτρόφους, όπου δεν νοείται πλέον σύγχρονη κτηνοτροφία χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα (αμελκτήρια, παγολεκάνες, ψυγεία, ταινία διατροφής, κ.α.).  Το πρόβλημα είναι εντονότερο σε απομακρυσμένες κτηνοτροφικές μονάδες όπου μόνη λύση φαντάζει η εγκατάσταση φωτοβολταικών διατάξεων με την βοήθεια προγραμμάτων.
 Το Υπουργείο με τα προγράμματα που διαθέτει ως εργαλεία μπορεί να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.
Σχετικά με τα πλημμυρικά φαινόμενα στα Βάγια  και Κωπαΐδα και Λικέρι Θίσβης. Αποτέλεσμα  της απουσίας των είναι η καταστροφή της παραγωγής των αγροτών της περιοχής. Για να λυθεί το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να γίνουν έργα που θα εξασφαλίσουν την μόνιμη και διαρκή αποστράγγιση .
Αποκατάσταση των λατομευθέντων χώρων ώστε να μην παρουσιάζεται το φαινόμενο της εγκατάλειψης των  χωρίς να έχουν αποκατασταθεί.
Γ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Κατασκευή του αρδευτικού δικτύου της πεδιάδας Κωπαΐδας . Σήμερα είναι ανοιχτό, κατασκευασμένο πριν από 50 και πλέον έτη, με αποτέλεσμα τις μεγάλες απώλειες αρδευτικού νερού και συχνές ελλείψεις του.  Η ανακατασκευή των παραπάνω δικτύων και η μετατροπή τους σε κλειστά αρδευτικά δίκτυα, με την ταυτόχρονη αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στην γύρω περιοχή, θα απέδιδε τα βέλτιστα οικονομικά αποτελέσματα, οικονομία νερού και προστασία του περιβάλλοντος.
Πρόκειται για ένα φιλοπεριβαλλοντικό έργο και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και να προωθηθεί, όμως θα έχει άμεσα οφέλη στους αγρότες της περιοχής. Η ανακατασκευή του σε κλειστό δίκτυο θα εξοικονομήσει μεγάλες ποσότητες νερού ,  ενώ παράλληλα θα βελτιώσει και τις μεθόδους εφαρμογής της άρδευσης (π.χ. άρδευση με σταγόνες) που δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν με το υπάρχον επιφανειακό δίκτυο.
Δημιουργία δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων  στον Ασπρόκαμπο  Βαγίων μέσω του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο θα λειτουργεί με πρότυπα Ευρωπαϊκά και μέσω του οποίου θα μπορούν οι παραγωγοί να πωλούν την παραγωγή τους. Η περιοχή γειτνιάζει με δύο μεγάλα οδικά(ΠΑΘΕ +ΠΕΟ) και με το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Έργα τεχνητού εμπλουτισμού για την ανύψωση του κατά πολύ χαμηλωμένου υδροφόρου ορίζοντα εκεί όπου υπάρχει έντονο πρόβλημα και ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές όπου έχουμε σε πολλές περιπτώσεις την διείσδυση της «αλμυρής σφήνας» στον παράκτιο υδροφόρο ορίζοντα (κυρίως από Ευβοϊκό) προκειμένου να αναχαιτιστεί το φαινόμενο το οποίο προκαλεί καταστροφή των καλλιεργούμενων εκτάσεων με την εποπτεία του ΕΜΠ και του ΓΠΑ.  Ανάλογα έργα θα πρέπει να γίνουν και στις επιμέρους υδρολογικές  λεκάνες  για να συμβάλουμε με αυτό τον τρόπο στην επίλυση του αρδευτικού προβλήματος της περιοχής, λόγω της καταρράκωσης του υδροφόρου ορίζοντα από την εντατική χρήση των γεωτρήσεων .
Κατασκευή σφαγείου στην Θήβα με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ή σε γειτονική περιοχή που δεν επηρεάζεται από το πρόβλημα Υλίκης
Επιπρόσθετα μέτρα λόγω μείωσης του αλιευτικού πλούτου των ιχθυοαποθεμάτων στο Κορινθιακό  λόγω υπεραλίευσης από μεγάλα σκάφη πελάγους
Κατασκευή του φράγματος Ελευθερών για την άρδευση των δυναμικών καλλιεργειών της περιοχής (αμπέλια, ελιές, ακτινίδια κ.λ.π.).
Παράρτημα  Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αλίαρτο.
Προώθηση υποστηρικτικών δράσεων και κατασκευή υποδομών για την προώθηση προγραμμάτων αγροτοτουρισμού σε όλη την Περιφέρεια. (έργα ανάπλασης, αναψυχής, διευκόλυνσης επισκεψιμότητας περιοχών φυσικού κάλους -μονοπάτια, ορειβατικές διαδρομές-, οδοποιίας, δράσεις προώθησης, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών κ.λ.π.)
Εκπόνηση και υλοποίηση μελέτης για τις προοπτικές ανάπτυξης εναλλακτικών καλλιεργειών στα Δερβενοχώρια  και τη Θίσβη
Εκπόνηση από το Υπουργείο μελέτης σκοπιμότητας για την αναγκαιότητα δημιουργίας νέων γεωργικών βιομηχανιών στα πλαίσια και της ποθούμενης αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών ώστε να ωφεληθούν τόσο οι παραγωγοί όσο και ευρύτερα η τοπική οικονομία (δευτερογενής και τριτογενής τομέας της οικονομίας), υποδεικνύοντας παράλληλα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία υλοποίησης αυτών των επενδύσεων.
Την τελευταία δεκαετία στην Περιφέρεια και ειδικότερα μετά την αναμόρφωση της ΚΑΠ είχαμε την σταδιακή αποβιομηχάνιση της περιοχής τουλάχιστον όσον αφορά τις γεωργικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
Ίδρυση Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής στον ορεινό όγκο του Παρνασού κυρίως και του Ελικώνα  ύστερα. Θα αναπτύξει τον κυνηγετικό τουρισμό της περιοχής μας, δεδομένης της μικρής απόστασης από την Αθήνα Θα προσελκύσει νέους ανθρώπους από τις πεδινές περιοχές και θα βελτιώσει το εισόδημα του τοπικού πληθυσμού ενώ θα φέρει και νέες τουριστικές επενδύσεις.
Η άρδευση  των πεδιάδων  Θηβών- Βαγίων- Κωπαΐδας - Δ.Τανάγρας από την Υλίκη είναι ζήτημα που έχει τεθεί από τον Χαρίλαο Τρικούπη.Θα κάνω μια «ρηξικέλευθη» πρόταση: Το νερό από τα λήμματα της Ψυττάλειας με κατάλληλο σύστημα αγωγών να επιστρέψει . Ο άνω ρους του Ασωπού είναι κατάλληλος για  την άρδευση χωραφιών στην Ασωπία κλπ.
Πριν ανατεθούν μελέτες κ.λπ. να ζητηθεί από  το ΕΜΠ, το ΓΠΑ και από Ανώτατες Οικονομικές Σχολές των Αθηνών  να μεριμνήσουν για την ανάθεση μεταπτυχιακής μελέτης που να εκπονηθεί από διπλωματούχο - κατά προτίμηση - της περιοχής  και αναλόγως θα αποτελέσει οδηγό για τα περαιτέρω.
6. Ασωπός
Στο νομό μας αποτυπώνεται  όλο αυτό που διαβάζουμε και λέμε στρεβλή ανάπτυξη. 
Οφείλεται  στον εξαρτημένο τρόπο συγκρότησης και ανάπτυξης της Ελλάδας. 
 Όταν το λεκανοπέδιο κορέσθηκε ,οι πρώτες βιομηχανικές εγκαταστάσεις  ακολούθησαν  την Νέα Εθνική Οδό (ΝΕΟ) Αθηνών –Λαμίας-Θεσσαλονίκης  και ύστερα στην εκατέρωθεν ενδοχώρα.  Αναπτύχθηκε τυχάρπαστα και ευκαιριακά αμέσως μετά τον Ασωπό στα Οινόφυτα  και στο Σχηματάρι  μια άναρχη βιομηχανική περιοχή - άτυπη την λένε- κατά μήκος της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας-Θεσσαλονίκης  , με αρτιότητα 4 στρεμ  χωρίς να προηγηθούν οι αναγκαίες  υποδομές , χωρίς σχέδιο, και να τα αποτελέσματα.
Πουλήθηκαν  καλά τα χωράφια και τα χρήματα  άλλαξαν τον τρόπο ζωής στην περιοχή.   Η αρχική οικονομική άνεση  μεταλλάχθηκε σε επάρατη νόσο σήμερα από τις  μεγάλες ποσότητες 6σθενούς Χρωμίου και όχι μόνο. 
 Εν κατακλείδι η  πανθομολογούμενη περιβαλλοντική κρίση  στην περιοχή αυτή συμπυκνώνει όλες τις αντιφάσεις ενός στρεβλού αναπτυξιακού μεταπολιτευτικού προτύπου .  «Επιβράβευσαν»   το όραμα, την φαντασία, τον σχεδιασμό Τρίτση με το να τον διώξουν από το ΥΧΟΠ γιατί καταπολέμησε  την αυθαίρετη δόμηση και στις ευρωεκλογές το 1984 το ΠΑΣΟΚ ηττήθηκε σ΄αυτές τις εκλογικές περιφέρειες .
Kατά τον   τότε πρωθυπουργό   Ανδ.  Παπανδρέου «έγραψε ιστορία».
Δυσφορούσαν  ακόμη και με την αστική νοικοκυροσύνη  του Στέφανου Μάνου .
Οι ιδέες του ήταν πριν την εποχή του και πάντα κόντρα στο ρεύμα, αφού η απόφαση του για τις πρώτες πεζοδρομήσεις στο κέντρο της Αθήνας- αδιανόητες τότε- τον άφησαν εκτός Βουλής   Ήλθε  και εκεί ο κορεσμός , η σπέκουλα της γης, η υπέρβαση των ορίων της φέρουσας ικανότητας του οικοσυστήματος και η λειτουργία του νόμου της φθίνουσας απόδοσης, η επαλήθευση του μύθου  Φρανκενστάιν.
Η  επέλαση σταμάτησε   στη Θήβα γιατί λειτούργησαν ανασταλτικά οι ζώνες  προστασίας της Υλίκης που φθάνουν  σε απόσταση ως τα 10 χλμ από την ανωτάτη στάθμη της . 
Για  το αδηφάγο λεκανοπέδιο  Αττικής  η Βοιωτία  έχει στρατηγική σημασία ,αφού όλα τα δίκτυα από την Β. Ελλάδα  πού το τροφοδοτούν συγκλίνουν και διέρχονται από μέσα της.   Βλέπουμε πυλώνες μεταφοράς (Η/Ε) από Κοζάνη και Πτολεμαΐδα, τον αγωγό φυσικού αερίου (Φ/Α),  φωτοβολταϊκές  εγκαταστάσεις ,αιολικά πάρκα  σε περιοχές φυσικού κάλλους που αδειοδοτήθηκαν  από την Ν.Α.Β και  την Περιφέρεια ύστερα  «.. τυφλοίς όμμασιν..   » Ο Ασωπός  έχει εντοπισθεί  και απασχολεί από το 1998  αυτή την περιοχή  και το όμορο τμήμα της (Ανατολικής) Αττικής .  Μετά κάποιες  πρωτόλειες ανησυχίες  πολιτών της περιοχής Ωρωπού, το ζήτημα  ανέδειξαν ολόπλευρα και διεθνώς  ο ‘’απών’’ Θανάσης Παντελογλου και ο π. Ιωάννης Οικονομίδης, που βραβεύτηκε  γι αυτό μετά από  την Ακαδημία Αθηνών  και όχι κάποιος δήμαρχος ή ο τότε νομάρχης.  «Στην αρχή σε αγνοούν ,μετά σε χλευάζουν, ύστερα σε πολεμούν  και στο τέλος νικάς» μας λέει ο Μαχάτμα Γκάντι.
Ο περιφερειάρχης Στερεάς Κ Μπακογιάννης ορθώς  «έπιασε»το ζήτημα το timing όπως λένε, εν αντιθέσει  με την παντελή απραξία (..θού κύριε φυλακήν τω στόματί μου..) του προηγούμενου περιφερειάρχη Κλ.Περγαντά
Εδώ υπογραμμίζω ότι λίγα προβεβλημένα στελέχη (3-4) από τη Βοιωτία που τον ακολούθησαν τότε στην απραξία ,σήμερα που τα ίδια κατέχουν επίσης διακεκριμένες θέσεις, «αποκαθίστανται» άραγε όπισθεν του κ.Μπακογιάννη;
Συγκάλεσε συσκέψεις αρχικά  στη Λιβαδειά(2015) και μετά στα Οινόφυτα, με σκοπό την ίδρυση Επιχειρηματικού Βιομηχανικού Πάρκου Οινοφύτων. Με βάση την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία το έργο συναντά σημαντικές δυσκολίες που σταδιακά παρακάμπτονται γιατί έχει αναπτύξει ένα καλό «modus Vivendi»με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας &  Ανάπτυξης Αλ. Χαρίτση  και τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σωκ. Φάμελλο , που πιστεύουν στο εγχείρημα σύμφωνα και με την εκπεφρασμένη θέση του πρωθυπουργού στη Λαμία (29.11.2014) Κατά την διαβούλευση πρότεινα την οργάνωση  συνεδρίου - ίσως και διεθνούς- υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας με την συμμετοχή ελληνικών και ξένων ΑΕΙ.
(http://kadmos35.blogspot.gr/2015/10/blog-post_20.html?spref=fb) και με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Αττικής αφού  μεταξύ (1835 – 1899) υπήρχε ο Νομός Αττικοβοιωτίας.  Από (1899 – 1909) ήταν ξεχωριστοί νομοί . Μεταξύ (1909-1943) ξανά Αττικοβοιωτία   όταν  ο Ελ. Βενιζέλος εκλέχτηκε βουλευτής  του.  Τέλος  η σημερινή κατάσταση διαμορφώθηκε  με το ΦΕΚ 223Α/26-7-1943 «Περί συστάσεως του Ν. Βοιωτίας» , Ο κ. Μπακογιάννης , επεξέτεινε εν μέρει την πρότασή μου με την πανηγυρική συγκέντρωση στο Σχηματάρι (6.6.2017) , παρουσία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη ,του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος . Παραπέμπω  στην παρακάτω διπλωματική μελέτη του ΕΜΠ-ίσως υπάρχουν και άλλες- όπου αποτιμάται  το κόστος ρύπανσης των νερών του Ασωπού.
7. Επιχειρηματικότητα (υπό την «κλασική» και κοινωνική μορφή )
Σεμινάρια και ημερίδες σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια,τους ΟΤΑ και εισαγωγή μαθήματος στα Σχολεία
8. Βιομηχανική ανάπτυξη δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε την ύπαρξη και τον ρόλο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ)
Πριν κάποια χρόνια κυριαρχούσε στον τομέα της στην Ν.Α Μεσόγειο. Έχει όλες τις προϋποθέσεις να ξανακυριαρχήσει και να «τροφοδοτήσει» με δουλειές  δίνοντας ζωή πολλές επιχειρήσεις της χώρας και λαμβάνοντας υπόψη την εξοπλιστική δραστηριότητα της Τουρκίας  , να ικανοποιεί  τις αμυντικές μας ανάγκες.

 * τ. Κοινοτάρχης Βαγίων-τ. Γεν. Γραμ. ΚΕΔΚΕ - τηλ /fax 2262022177- κιν 6997189448  Επαμεινώνδου 71 Θήβα -  theopapaio@gmail.com  -http://kadmos35.blogspot.gr/ https://www.facebook.com/theodore.papaioannou

Αποδέκτες:
 1. Υπουργοί (Γ.Σταθάκης, Σωκ.Φάμελλος, Δ.Παπαδημητρίου, Αλ.Χαρίτσης, Ευ Αποστόλου, Ιω.Τσιρώνης, Χρ.Βερναρδάκης, Στ.Πιτσιόρλας, Εφη Αχτσιόγλου, Ρανια Αντωνοπούλου, Θεανώ Φωτίου, Χρ.Σπίρτζης, Ελ.Κουντουρά)
2. Περιφερειάρχης Κ. Μπακογιάννης
3.Αντιπεριφερειάρχες (Θεμ. Χειμάρρας, Ευθ.Καραίσκος, Φ. Σπανός, Γιαν Ταγκαλέγκας, Φ.Παπαθωμά)
4.Οι προτάσεις μου διαβιβάστηκαν και στο γραφείο του πρωθυπουργού
5. Π.Σκουρλέτης (εν όψει της επίσκεψής του στη Θήβα την 8η Νοεμβρίου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου