Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

‘’ΘΗΒΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ’’

                              
Αναλαμβάνουμε: μελέτες & κατασκευές τεχνικών έργων - περιβαλλοντικές μελέτες -  οικοδομικές  άδειες  -   έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών   -   μελέτες ενεργειακoύ σχεδιασμού  & ανασχεδιασμού  - αναβάθμισης κτιρίων   -  τοπογραφικά -  επισκευές -  ενισχύσεις   –   ανακαινίσεις  -  μελέτες  ακίνητης περιουσίας  -  άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  -   τακτοποιήσεις αυθαιρέτων   -  τον έλεγχο κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα  (με την προϋπόθεση ύπαρξης  κατάλληλων εργαλείων)
* Αγγελική Παπαϊωάννου    πολιτικός μηχανικός MSc  Δομοστατικός Σχεδιασμός& Ανάλυση Κατασκευών ΕΜΠ (Μεταπτυχιακή μελέτη:    «Πειραματική και Αναλυτική Διερεύνηση Καμπτικής Συμπεριφοράς Δοκών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Ενισχυμένων με Ινοπλισμένα Πολυμερή». Επιβλέπων καθηγητής: Κων. Σπυράκος,
* Χαρίκλεια Παπαϊωάννου   Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης-Περιβαλλοντολόγος.
 * Θεόδωρος Παπαϊωάννου   πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ

Διεύθυνση: Βουρδουμπά 25-Θήβα, τηλ-fax :2262022177
e-mail:theopapaio@gmail.com

κιν:  6947860328,6934653790,6997189448

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου