Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου


          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


 Στις  27 Αυγούστου  2012,ημέρα Δευτέρα    ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8),  θα γίνει η 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, με   θέματα ς Ημερήσιας Διάταξης:
 1ο :  Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε.
 2ο: Έγκριση 7ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2012 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
  3ο:  Έγκριση απολογισμού Πανελλήνιας ‘Εκθεσης Λαμίας έτους 2011.
 4ο Έγκριση 4ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) έτους 2012 (ΠΕ Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας και Ευρυτανίας).
 5ο:  Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων έργων της ΣΑΕΠ 056/2 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012.
 6οΈγκριση προσαρμογής της από 20-04-2011 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δωρίδος και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την πράξη: “Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής ταμιευτήρα Μόρνου πρώην Δήμου Λιδωρικίου”, με τα στοιχεία της αρ.174998/22-12-2011 Απόφασης Ένταξης της πράξης “Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής ταμιευτήρα Μόρνου” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
7οΈγκριση 3ης τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Τόκων (Π.Ε.Φωκίδας).
  8ο: Ανάκληση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.Α εδ.4 του Π.Δ.51/2006 όπως ισχύει.
   9ο: Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.Ε του Π.Δ.51/2006 όπως ισχύει.
 10ο: Εκλογή αναπληρωματικού μέλους της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε αντικατάσταση της παραιτηθείσης Κας Μακρή-Θεοδώρου Ελένης.
 11ο:  Έγκριση του τεύχους παρουσίασης γεωτεχνικής έρευνας που συντάχθηκε στα πλαίσια της εκπόνησης της μελέτης : «Γεωτεχνικές έρευνες για την ολοκλήρωση μελετών της Ε.Ο. Άμφισσα-Λιδωρίκι στο τμήμα Μαλανδρίνο-Λιδωρίκι»,αναδόχου « Χόνδρος Σταύρος & Συνεργάτες Ε.Ε.» Κ.Α.2005ΜΠ06600000 .
12ο:  Έγκριση 1ου Σ.Π. της μελέτης : Αντιμετώπιση καταπτώσεων-κατολισθήσεων επί της δημοτικής οδού Στόμιο-διασταύρωση με ε.ο. 8 (Οξύλιθος-Πλατάνα), αναδόχου                                    
 13ο : Έγκριση Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονήθηκε στα πλαίσια της μελέτης « Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Δυστίων Νομού Ευβοίας».

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                          
              ΔΗΜ. ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου