Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Επιστημονική αναγνώριση στη Θηβαία (από τα Βάγια) Πολιτικό Μηχανικό Αγγελική Θ. Παπαϊωάννου  Μετά την ειδική επιλογή που προηγήθηκε, η Πολιτικός Μηχανικός  Αγγελική Θ. Παπαϊωάννου πού διατηρεί Τεχνικό Γραφείο στη Θήβα , παρακολούθησε διετή κύκλο σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης  «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών», ενός από τα κορυφαία  του είδους του διεθνώς τομέα , στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)
 Υπό την επίβλεψη του διεθνούς αναγνώρισης και κύρους καθηγητή Αντισεισμικών  Κατασκευών και Διευθυντή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π.  κ. Κωνσταντίνου Σπυράκου ( η καταγωγή της μητέρας του οποίου είναι από τη Θήβα) , εκπόνησε την μεταπτυχιακή εργασία με θέμα : «Πειραματική και Αναλυτική Διερεύνηση Καμπτικής Συμπεριφοράς Δοκών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Ενισχυμένων με Ινοπλισμένα Πολυμερή».   Ύστερα από  επιτυχείς εξετάσεις και μαζί με άλλους  συναδέλφους  της , σε ειδική τελετή στο  Ε.Μ.Π.  στις 9-3-2012 έδωσε τον καθιερωμένο (νενομισμένο) όρκο και παρέλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα.  
Της ευχόμαστε καλή επαγγελματική σταδιοδρομία , επιστημονική  εξέλιξη , ερευνητική δραστηριότητα και διδακτορική διατριβή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου