Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67, Ν.3852/10) 

Μετά από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Αγώνα, που συγκροτήθηκε με την 40/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λήφθηκε στη συνεδρίαση των μελών αυτής στις 9-3-2012, σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 14-03-2012 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, για συζήτηση επί του παρακάτω θέματος : 
« Συζήτηση επί της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στο Δήμο και τους πολίτες του εξαιτίας του κλεισίματος, της συρρίκνωσης ή της επαπειλούμενης απομάκρυνσης δημοσίων υπηρεσιών από την πόλη της Θήβας, των οικονομικών περικοπών προς το Δήμο και της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και αναζήτηση τρόπων αντίδρασης σε αυτήν.» Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω της ανάγκης άμεσης αντίδρασης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου