Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

Ο Δήμος Θηβαίων να συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή αποστολή για τις «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις»

 από τον πολιτικό μηχανικό Θεόδωρο Κ. Παπαϊωάννου*


Το Συμβούλιο Αποστολής των κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων έθεσε τον ακόλουθο στόχο: «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030».

Η αποστολή των κλιματικά ουδέτερων πόλεων θα στηρίξει, θα προωθήσει και θα αναδείξει 100 ευρωπαϊκές πόλεις στη μετάβασή τους προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030 και θα καταστήσει τις πόλεις αυτές κόμβους πειραματισμού και καινοτομίας για όλες τις πόλεις.

Καθεμία από τις 100 πρωτοπόρους πόλεις που αποδέχονται την αποστολή να καταστούν κλιματικά ουδέτερες έως το 2030 θα υπογράψει μια σύμβαση πόλης για το κλίμα, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα κάθε πόλης.

Η σύμβαση πόλης για το κλίμα θα δώσει στους ανθρώπους και την κοινωνία των πολιτών ενεργό ρόλο και θα τους προσφέρει νέες πλατφόρμες, μέσω των οποίων θα μπορούν να δρουν, καθώς και καλύτερα μέσα για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τις δράσεις για το κλίμα.

Γι’ αυτό, οι πόλεις θα πρέπει να αναπτύξουν αποτελεσματικές προσεγγίσεις για να κινητοποιήσουν τις κοινότητες και για να ασκήσουν επιρροή και να προσφέρουν κίνητρα για αλλαγή συμπεριφοράς.

Οι πολίτες μπορούν να γίνουν φορείς αλλαγής μέσω πρωτοβουλιών «εκ των κάτω», μέσω της καινοτομίας και μέσω νέων μορφών διακυβέρνησης.

Οι επιλεγμένες πόλεις θα έχουν πολλαπλά οφέλη , θα  τύχουν διεθνούς προβολής, και θα λειτουργήσουν ως πρότυπα για την ευρύτερη περιφέρεια και άλλα αστικά κέντρα για τη μετατροπή τους σε κόμβους καινοτομίας, που υιοθετούν νέες μορφές διακυβέρνησης και αναπτύσσουν ένα νέο οικονομικό μοντέλο δράσης για το κλίμα.

  Τα οφέλη σε τοπικό επίπεδο θα είναι πολλαπλά (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά), όπως η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η προώθηση ενός υγιέστερου τρόπου ζωής, η βελτίωση της κινητικότητας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και η γενικότερη αλλαγή της στάσης του πολίτη ως προς το περιβάλλον κλπ.

 Σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, θα δοθούν κίνητρα στην αγορά να κινηθεί προς επενδύσεις που ευνοούν την κλιματική αλλαγή, θα παρουσιαστούν ολιστικές λύσεις που αφορούν τον πολεοδομικό σχεδιασμό και θα προωθηθούν έξυπνες τεχνολογίες, πλατφόρμες δεδομένων και μοντελοποίηση αστικών συστημάτων για την καλύτερη ενεργειακή διαχείριση των αστικών κέντρων.

Οι φιναλίστ θα έχουν την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητα τους (city re-branding) και μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ, θα μπορούν να υλοποιήσουν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Την 25η Νοεμ.2021 δημοσιεύτηκε η παρακάτω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  : « οι ευρωπαϊκές πόλεις που φιλοδοξούν να προχωρήσουν την πράσινη μετάβασή τους καλούνται να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με τη σημερινή κατάσταση και τις προσπάθειες που καταβάλλουν, καθώς και τα μελλοντικά τους σχέδια για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι επιλεγμένες πόλεις θα πρωτοστατήσουν στη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στους κατοίκους τους όσον αφορά τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της ηχορύπανσης και της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την εξασφάλιση ενός υγιεινότερου τρόπο ζωής. Οι πόλεις αυτές θα συμμετάσχουν σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο ολιστικών παρεμβάσεων με καθορισμένο προϋπολογισμό και  χρονοδιάγραμμα τα 10 χρόνια.

Στόχος αυτής της αποστολής είναι να επιτευχθεί ο στόχος για 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες ευρωπαϊκές πόλεις έως το 2030, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως κόμβοι πειραματισμού και καινοτομίας, με απώτερο στόχο όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις να μπορέσουν να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους έως το 2050.

 Θα καλυφθούν  οι  ανάγκες επανασχεδιασμού και  αναζωογόνησης των αστικών περιοχών που θα  βελτιώσουν : την ποιότητα και την αισθητική του αστικού περιβάλλοντος, την ενεργειακή απόδοση και την ποιότητα των κτιρίων, το περιβαλλοντικό  αποτύπωμα   του υπαίθριου δημόσιου χώρου, τη μείωση παραγωγής ρύπων από τις καθημερινές μετακινήσεις, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αστικών περιοχών.

Τέλος, η υλοποίηση όλων των δράσεων θα συνδέσει τις υφιστάμενες με τις νέες πρωτοβουλίες και πολιτικές της ΕΕ (Ευρωπαϊκά Προγράμματα που ήδη τρέχουν π.χ. ΣΒΑΚ) με συνολικό παρονομαστή την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.»

Τελικός σκοπός της Ευρωπαϊκής Αποστολής είναι οι 100 επιλεγμένες  πόλεις να συνεργαστούν μεταξύ τους και να λειτουργήσουν ως πρότυποι κόμβοι καινοτομίας για όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις, αναπτύσσοντας ένα αποθετήριο καλών πρακτικών από επιτυχημένα έργα και επενδύσεις πλήρους κλίμακας»

Ήδη οι Δήμοι Ηρακλείου, Ιωαννιτών, Καλαμάτας, Τρικάλων, Κοζάνης, Θήρας και Φυλής εξεδήλωσαν  ενδιαφέρον και αρχίσαν  την προετοιμασία για την ένταξη του Δήμου τους στην Ευρωπαϊκή Αποστολή. Μάλιστα ο Δήμος Ιωαννιτών οργάνωσε και σχετική εκδήλωση:

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε σχετικά: «Οι πόλεις και οι περιφέρειες πρέπει να πρωτοστατήσουν στις προσπάθειές μας για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βλέπουμε τον ενθουσιασμό και τη φιλοδοξία που μας έχουν ήδη δείξει πολλές πόλεις. Θα ήθελα να ενθαρρύνω θερμά τις πόλεις να συμμετάσχουν στην πρόσκληση αυτή. Όχι μόνο όσες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην πορεία τους προς την κλιματική ουδετερότητα, αλλά και όσες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο του μετασχηματισμού τους.»

Αφού δηλώσουν το ενδιαφέρον τους και κατόπιν αξιολόγησης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, οι επιλεγμένες πόλεις θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο του 2022. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής, θα μπορούν να αρχίσουν να εργάζονται για την επίτευξη των στόχων τους, με τη βοήθεια μιας «πλατφόρμας αποστολής».

Η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος καλεί να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Δήμοι, παρέχοντάς τους την απαραίτητη υποστήριξη και καθοδήγηση.

https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/kalamata/e-mpakogiannis-kaloyme-toys-dimoys-na-symmetaschoyn-stis-100-klimatika-oydeteres-poleis-eos-to-2030/

Η σημερινή Δημοτική Αρχή  μπορεί να αναλάβει μια τέτοια προσπάθεια ώστε να γίνει επιτέλους ένα ποιοτικό άλμα στον τόπο μας;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου