Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

 

                       Αναλυτική ενημέρωση

                Αγγελική Θ. Παπαϊωάννου Πολιτικός Μηχανικός

          MSc   Δομοστατικού   Σχεδιασμού & Ανάλυσης Κατασκευών ΕΜΠ

          Χαρίκλεια Θ. Παπαϊωάννου Μηχανικού Περιβάλλοντος

          Θεόδωρος Κ. Παπαϊωάννου Πολιτικός Μηχανικός