Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Το αστικό φαινόμενο και η ιστορία του πολεοδομικού σχεδιασμού

 από τον  πολιτικό μηχανικό  Θεόδωρο Κ. Παπαϊωάννου*
Η πόλη είναι ένα αμάλγαμα ανθρώπων και οικοδομών μέσα σε έναν περιορισμένο χώρο. Είναι το ανθρωπογενές  περιβάλλον το οποίο οργανώνει και οργανώνεται  από τις  τελετουργίες της καθημερινής  ζωής  από τα ασήμαντα και τα  εξαιρετικά γεγονότα  από τα τυχαία και τα προσχεδιασμένα συμβάντα. Η πόλη και οι μεταλλάξεις   της  αποτελούν συμπυκνωμένες  μορφές της συνέχειας  της  ανθρώπινης  συμβίωσης στο χρόνο και στο χώρο.
Άλλοτε οικοδομημένη κατ ‘ εντολή με μορφή ολοκληρωμένη που αντανακλά την θεϊκή τάξη η  την τελειότητα της κοινωνίας  που θα την κατοικήσει άλλοτε κατασκευασμένη σαν πολεμική μηχανή ή ακόμη σαν εξαγόμενο μιας  κερδοσκοπικής ορμής  η πόλη συνιστά ένα τεχνούργημα.
Σε κάθε περίπτωση η πράξη της  αστικής δημιουργίας  - αυτό που σήμερα ονομάζεται πολεοδομικός σχεδιασμός η πολεοδομία  -είτε υπακούει σε θεϊκούς κανόνες είτε σε εγκόσμιες σκοπιμότητες, ανώτερες  ή  ταπεινές, έχει  να ρυθμίσει την συμβίωση μέσα στον περιορισμένο και άρα σπάνιο χώρο της πόλης , να μεριμνήσει  για τις εξελισσόμενες ανάγκες , να διευθετήσει  τους  ανταγωνισμούς και τις συγκρούσεις που εκδηλώνονται  για την ιδιοποίηση του χώρου.
Από την εμφάνιση του αστικού φαινομένου η κεντρική εξουσία  αντιμετώπισε αυτούς τους περιορισμούς επιβάλλοντας κανόνες και χαράσσοντας σχέδια που έθεταν τα όρια ανάμεσα στο φυσικό και το ανθρωπογενές  περιβάλλον, καθόριζαν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις , τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες αυτών που ασχολήθηκαν με την οικοδόμηση των κτισμάτων την οργάνωση των λειτουργιών και την διαμόρφωση των χώρων της πόλης.
Βέβαια το περιεχόμενο των ρυθμίσεων αυτών μεταβλήθηκε στην ιστορική πορεία στενά συνδεδεμένο με την ίδια την πόλη  ακολουθώντας η προκαθορίζοντας τη εξέλιξη της.
Πόλη και  πολεοδομία μετασχηματιστήκαν μαζί διατρέχοντας την ιστορία και αντλώντας την υπόσταση  τους από τις κάθε φορά συγκεκριμένες  κοινωνικές συνθήκες .
Ο συνδυασμός μας  ’’Η Στερεά σε Νέα Τροχιά’’ με το άριστο επιτελείο μηχανικών υποψηφίων συμβούλων  που διαθέτει σε συνεργασία  με τους Δήμους και αξιοποιώντας την εμπειρία  των υπαλλήλων συναδέλφων τους  ανά την Περιφέρεια ,τα  δύο Περιφερειακά  Τμήματα ΤΕΕ (Αν. Στερεάς  και Εύβοιας) και τα αλλά συλλογικά όργανα μηχανικών ,  θα υποστηρίξει δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση , γιατί θα πάρει την εντολή

*  τ. Κοινοτάρχης Βαγίων ( σημερινή Δ.Ε. Θηβών)  -τ. Γεν. Γραμ. ΚΕΔΚΕ-
Υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στον συνδυασμό ’’Η Στερεά σε νέα τροχιά’’  https://www.facebook.com/theodore.papaioannou
http://kadmos35.blogspot.gr/    τηλ 2262022177 κιν 6997189448, 6947860328Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου