Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

«Η κοινωνική και πολιτιστική χρεωκοπία της µεταπολιτευτικής Ελλάδας. Ποιά Ελλάδα θέλουµε να αναδυθεί µέσα από την κρίση;»


Η   ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  με ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ : ∆ΗΜΟΣ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Σας προσκαλεί την Κυριακή 20 .5. 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο του ∆ήµου    Λεβαδέων ΄΄ΚΡΥΑ΄΄, στην ηµερίδα µε θέµα :
«Η κοινωνική και πολιτιστική χρεωκοπία της µεταπολιτευτικής Ελλάδας. Ποιά Ελλάδα θέλουµε να αναδυθεί µέσα από την κρίση;»
 10.30΄- 11.00΄ : ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :  ΟΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ (15΄)
Λαοκράτης   Βάσσης,   Φιλόλογος-Συγγραφέας:   «Τα    πολιτιστικά    αίτια    της µεταπολιτευτικής χρεωκοπίας »
  Γεώργιος  Μέργος,  Καθηγητής  Οικονοµικού  Πανεπιστηµίου  Αθηνών  :     «Οικονοµική κρίση  : Αίτια και διέξοδοι »
  Αντώνης Μακρυδηµήτρης  - Καθηγητής Τµήµατος    Πολιτικής Επιστήµης και  ∆ηµόσιας
            ∆ιοίκησης Πανεπιστηµίου Αθηνών : «Πως  θα  αναστηλώσου µε  το  κράτος  και  την
            κοινωνία διακόσια χρόνια µετα την επανάσταση του  ‘ 2 1 »
  Λέανδρος Ρακιντζής   Γεν. Επιθεωρητής ∆ηµ. ∆ιοίκησης, τ. Αρεοπαγίτης : «∆ιαφθορά και
            πελατειακό σύστηµα στην Ελλάδα : έχουµε ανάγκη µια ανοικτή κοινωνία ;»
Βασίλης Καραποστόλης, Καθηγητής Πολιτισµού και Επικοινωνίας Πανεπιστηµίου Αθηνών
: «Ιδιοτέλεια και ανιδιοτέλεια στην Ελλάδα »

Β΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΕΛΛΑ ∆Α (ΚΑΙ Η ΒΟΙΩΤΙΑ )ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ;
  Γεώργιος Ντασιώτης, ∆ήµαρχος Αλιάρτου - Θεσπιών : «Η τοπική αυτοδιοίκηση και         η ανάδειξη των τοπικών πολιτισµών : παιδεία και   λαϊκό πανεπιστήµιο »
Νικόλαος Παπαγγελής,  ∆ήµαρχος Λεβαδέων  :«Ο  πολιτισµός  και  η  ανάπτυξη  σε
            αγαστή συνεργασία :  ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για τη Βοιωτία και την
            Ελλάδα »
  Χρίστος  Λαδιάς-Χρίστος  Γενιτσαρόπουλος,  Λέκτωρ  Τµ.  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  -
            ∆ιδάκτωρ Παν/µίου Στερεάς Ελλάδος : «Ένα νέο πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης για
            τη Βοιωτία  : γεωργία , βιοµηχανία , σεβασμός στο περιβάλλον »
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου