Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Ευρωκαταδίκη της Ελλάδας για ελλιπή προστασία των ποταμών

Δεν έχει καταρτίσει σχέδια διαχείρισης για την προστασία των υδάτων

• Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε χθες την Ελλάδα για παραβίαση της κοινοτικής οδηγίας 2000/60/ΕΚ και ειδικότερα επειδή δεν έχει ακόμη καταρτίσει σχέδια διαχείρισης που να διασφαλίζουν την προστασία της ποιότητας των υδάτων των ποταμών της.
Όπως τονίζει στη σχετική ανακοίνωσή του το Δικαστήριο, η οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων αποτελεί καίριας σημασίας μέσο της Ευρώπης για την προστασία της ποιότητας των υδάτων της. Η οδηγία προβλέπει ότι «τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι καταρτίζεται ένα σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού που ευρίσκεται εξ ολοκλήρου στο έδαφός τους».
Στο έδαφος της Ελλάδας υπάρχουν 14 Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταμών, πέντε εκ των οποίων είναι διεθνείς (στα βόρεια με FYROM, Αλβανία, Βουλγαρία και στα ανατολικά με Τουρκία).
To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Ελληνική Δημοκρατία μην έχοντας καταρτίσει το ανωτέρω σχέδιο (είτε για τις Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταμού που ευρίσκονται εξ ολοκλήρου στο έδαφός της, είτε για τις διεθνείς Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταμού), έως τις 22 Δεκεμβρίου 2009, και μη έχοντας αποστείλει αντίγραφο του σχεδίου έως τις 22 Μαρτίου 2010 στην Επιτροπή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας.
Υπενθυμίζεται ότι στις 31/1/2008 το Δικαστήριο της ΕΕ καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση της ίδιας οδηγίας

20 Απρίλιος 2012   Συντάκτης/τρια: ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου